Ως "Πτερωτά Θηράματα" που διαθέτει η μονάδα μας αποτελούν κυρίως τα εξής:

Φασιανοί

Πέρδικες και

Ορτύκια

είτε στην ηλικία των νεοσσών είτε στην ηλικία ολοκληρωμένων πουλιών για απελευθέρωση και εμπλουτισμό της φύσης.

Πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα μονάδα που έχει την δυνατότητα και τις εγκαταστάσεις να παράγει "ζωντανά" και "ζωηρά" πτερωτά θηράματα και αυτό το στηρίζουμε σε δύο βασικά επιχειρήματα:

  1. τα πουλιά μας είναι πιστοποιημένα με DNA για την αυθεντικότητά τους ( Ελληνικός Κοχλικός - Κολχικός Φασιανός από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας). Γνωρίζουμε ότι όλα τα μη διασταυρωμένα είδη (σε αντίθεση με τα υβρίδια) είναι από την φύση τους πιο ζωηρά και πιο ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και ασθένειες, εξάλλου μεγαλώνουν στα 1000 μ. υψόμετρο με όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να έχουμε.
  2. μη βιομηχανοποιημένη αναπαραγωγή και ανάπτυξη σε μεγάλους εξωτερικούς κλωβούς δίπλα στα δρυόδαση που αποτελούν κλωβοί προσαρμογής στο φυσικό τους περιβάλλον.

     

Ως παραγωγοί που είμαστε μπορούμε να παράγουμε την ποσότητα που χρειάζεστε κατά παραγγελία.

 

Πτερωτά Θηράματα