Στην κατηγορία αυτή των προϊόντων ανήκουν τα φρέσκα προϊόντα μας που είναι τα παρακάτω:

 

   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
 

 

 

  1  

 

 

 Φρέσκος Φασιανός    

 

 

 σε αεροστεγής συσκευασία του ενός τεμαχίου

(800-1100 γρ)

 

 

  2

 

 

 Φρέσκια Πέρδικα 

 

 

 σε αεροστεγής συσκευασία του ενός τεμαχίου

(350-500 γρ)
 

 

 

  3

 

 

  Φρέσκα Ορτύκια

 

 

σε αεροστεγής συσκευασία των τεσσάρων τεμαχίων

(550-600 γρ)
 

 

Το βάρος των συσκευασιών κυμαίνεται (δεν είναι σταθερό), κι αυτό οφείλεται στο γεγονός της φυσιολογικής ανάπτυξης των πουλιών κι όχι της βιομηχανοποιημένης ανάπτυξής τους όπου όλα έχουν το ίδιο βάρος.

 

Διάθεση Φρέσκων προϊόντων : Ως φρέσκα διατίθενται όλα τα προϊόντα μας ανάλογα με την εποχή και την ζήτηση. 

Πιο συγκεκριμένα:

Για το φασιανό και την πέρδικα: από Σεπτέμβριο έως και Ιανουάριο

Για τα ορτύκια : όλο το χρόνο (κατά παραγγελία)

Ειδικά τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα τα βρείτε στα "ΑΒ Βασιλόπουλος".