Τα Επιλεγμένα Προϊόντα αποτελούν μια ν έ α   κ α τ η γ ο ρ ί α   π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν που διακινεί στην αγορα η "ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ"

Πρόκειται για προϊόντα που παράγονται από τα πτερωτά θηράματα και παραπροϊόντα αυτών όπως:

Φιλέτα φασιανού ή πέρδικας

Συκωτάκια φασιανού ή πέρδικας

Στομαχάκια φασιανού ή πέρδικας

Συκωτάκια, αυγά και αμελέτητα ορτυκιών

Μπιφτέκια γαλοπούλας

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας

 

Μπορούμε να διαθέσουμ όλα τα παραπάνω προϊόντα έπειτα από παραγγελία.