Το επίπεδο της ποιότητας που προσφέρουν τα  "Επίλεκτα Πτερωτά Θηράματα" είναι καθοριστικό συστατικό στη συνολική παραγωγή των προϊόντων της.

Η ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης διασφαλίζεται αρμονικά μέσα από

τέσσερις βασικούς άξονες:

  1. Επιλεγμένη πρώτη ύλη διατροφής των πουλιών: αγνές τοπικές πρώτες ύλες τροφής ( όπως ρεβίθια, φασόλια, μπιζέλια, φακές καθώς και σιτάρι, βρίζα και βρώμη σε αντικατάσταση της εισαγόμενης μεταλλαγμένης σόγιας )

     

  2. απόλυτα φυσικό περιβάλλον σε μεγάλους εξωτερικούς κλωβούς ανάπτυξης, ανάμεσα σε δάση δρυός της Ελληνικής ορεινής υπαίθρου, μαζί με όλα τα προνόμιά της: καθαρό περιβάλλον,  γάργαρα νερά της περιοχής μας

     

  3. υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία

     

  4. Συστήματα Διαχείρισης: Η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) στηριζόμενο στις αρχές του ISO 22000